Konsulttjänster

Ordlistor
Vi kan hjälpa er att ta fram ordlistor inför större översättningsprojekt. Detta ger en konsekvent terminologi och effektiviserar översättningsarbetet.

Projektledning
Vi sköter projektledningen och planerar arbetet inom fastslagen tidsram och budget. Det innebär att du bara behöver ha en kontaktperson oavsett hur många språk dokumentet eller produkten ska översättas till.

Rådgivning
Vi erbjuder även rådgivning när en produkt ska utvecklas. Det är viktigt att göra rätt från början om anpassningen till andra språk ska fungera smidigt. Särskilt vid programvaruutveckling är det viktigt att redan på ett tidigt stadium tänka på att programmet ska gå att översätta utan onödiga extrakostnader.

Vill du ha en offert?
Klicka på info@wordpro.se om du vill kontakta oss för en offert.