Lokalisering

Lokalisering innebär att produkten i sin helhet anpassas till den lokala marknad den ska säljas på. Förutom själva översättningen ser vi till att datumformat, pappersstorlekar, exempelfiler m.m. ändras så att kunden får känslan av att produkten utvecklats för den lokala marknaden.

Exemplen måste kanske skrivas om helt för att passa målgruppen. Allting fungerar inte likadant i olika kulturer. Bilder kan också behöva bytas ut för att de ska se lokala ut.

Vill du ha en offert?
Klicka på info@wordpro.se om du vill kontakta oss för en offert. Skicka gärna med de filer du vill ha översatta, så kan vi ge ett fast pris.