Översättning

Det mesta är möjligt
Vår översättningsbyrå kan hantera översättningar inom de flesta ämnesområden och klarar av alla vanliga filformat. Ett brett kontaktnät av frilansöversättare och översättningsbyråer över hela världen gör att vi kan hantera översättningar till och från de flesta språk.

Dokument och handböcker
Vi kan hantera alla de vanligaste filformaten och vi arbetar direkt i källfilerna. Det innebär att den översatta texten får samma formatering som originalet.

Programvara
Vid lokalisering av programvara och hjälpfiler är det viktigt att produkten i sin helhet anpassas till den lokala marknad den ska säljas på. Förutom själva översättningen ser vi till att datumformat, pappersstorlekar, exempelfiler m.m. ändras så att kunden får känslan av att produkten utvecklats för den lokala marknaden.

Webbsidor
Det krävs kunskaper om tekniken bakom en webbsida för att resultatet ska bli bra. Alla koder måste bibehållas eller modifieras på rätt sätt så att webbsidan ser bra ut på skärmen även efter översättningen. Vi arbetar direkt i källfilerna så att du som kund ska slippa tidsödande textinmatning och redigering.

Vill du ha en offert?
Klicka på info@wordpro.se om du vill kontakta vår översättningsbyrå för en offert. Skicka gärna med de filer du vill ha översatta, så kan vi ge ett fast pris.