Eng-Sve

Översättningar från engelska till svenska är som sig bör vår specialitet. Vi har ett stort nätverk av översättare med olika specialområden runtom i Sverige, så oavsett ämne och omfattning kan du räkna med att vi kan leverera.

Vi kan hantera de vanligaste filformaten, så som Microsoft Word, Excel och Powerpoint samt Adobe InDesign. Vi översätter direkt i källfilen, så att formateringen bibehålls.

 

Klicka på info@wordpro.se om du vill kontakta vår översättningsbyrå för en offert. Skicka gärna med de filer du vill ha översatta, så kan vi ge ett fast pris.