Sve-Eng

Om du vill ut på den internationella marknaden är översättning från svenska till engelska första steget. Vi använder enbart översättare med engelska som modersmål, och vi har ett stort nätverk av översättare med olika specialområden. Om du är specifikt inriktad på Nordamerika eller Storbritannien kan du också välja mellan amerikansk eller brittisk engelska.

Vi kan hantera de vanligaste filformaten, så som Microsoft Word, Excel och Powerpoint samt Adobe InDesign. Vi översätter direkt i källfilen, så att formateringen bibehålls.

Klicka på info@wordpro.se om du vill kontakta vår översättningsbyrå för en offert. Skicka gärna med de filer du vill ha översatta, så kan vi ge ett fast pris.