Teknik

Filformat
Vi kan hantera de flesta filformat, och dyker det upp något vi för tillfället inte klarar av kan vi oftast skaffa nödvändiga program snabbt om kostnaden är rimlig i förhållande till behovet. Det innebär att ni alltid får tillbaka filen färdigformaterad och klar.

Översättningsminnen
Ett översättningsminne är en databas där tidigare översättningar lagras, och dessa kan sedan helt eller delvis återanvändas. I takt med att översättningsminnet byggs upp innebär det lägre kostnader, kortare ledtider och konsekvent terminologi. Vi arbetar i första hand med Trados Translator’s Workbench.

Andra verktyg
Vi utvecklar kontinuerligt egna tekniska hjälpmedel för att effektivisera översättningsarbetet. Effektivare processer innebär lägre kostnad för översättningarna, något som förstås kommer kunderna till del.